Nyheter

Torstein Elvrum

Espen Nilsen

Katrine Bakke Haga

Arne Kjell Øverland

Reidun Aasen Strand

Ole Magne Hallingstad

Stein Gytre

Bjørn Breivik

Kurth Stensletten

Tidl. Daglig leder i DSS. Pensjonist, men innleid som konsulent.